ГУЧ I

1. Гурван арвын нийлбэр тооны нэр - Тэр хотод гуч гаруй жилийн тэртээ болж байсан зүйл сэтгэлд илхэн байна. дэлгэрэнгүй...


2. Сарын эцсийн гучдугаарт тохиолдох өдөр, битүүн - Нэгдүгээр сарын гучинд би хөдөө явна. “Цог” дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГУЧ II: