ГУУЛИН :
/ түүх /

гуулин улс (918-1392 онд байсан Азийн нэгэн улсын нэр).