ГУРВАНЦ
/ домог /

Гурван хөлтэй, үхэртэй төсөө бүхий амьтан.