ГУВЧУУРЛАХ II

Малын нуруунд гувчуур тохож тогтоох: морио гувчуурлах (морины нуруунд гувчуур тохох).

ардын уламжлалт арга, хориглох үйлдлүүд

хоол идэхдээ гар тулж суух

Зочин 2019-09-03 18:27:58