ГОРХИ I

Хэл бүхий гархи: горхины нүд (гархины нүх), бүсний горхи (бүсний гархи), дэлгэрэнгүй...

горхины нүд гархины нүх
бүсний горхи бүсний гархи
Ижил үг:

ГОРХИ II

ГОРХИ III:

Тасралтгүй урсах ус

Тасралтгүй урсах усыг гол горхи гэдэг

Зочин 2018-04-20 11:59:22