ГОЁРХУУ

Гоёмсог янзтай, сайхан байдалтай: гоёрхуу харагдах (гоё харагдах, гоёмсог харагдах).