ГАРЬЗ II
/ одон орон /

Туулайн ордны нэгэн одны нэр.

Ижил үг:

ГАРЬЗ I