ГАНГАДУУ I

Ганга, гуу маягтай.

Ижил үг:

ГАНГАДУУ II