ГАЛИГЧЛАХ
/ хэл шинжлэл /

Галиглах (Аюуш гүүшийн зохиосон үсэг нь самгарди, төвд үгийг монгол үсгээр галигчлах боломж олгосон юм).