ГАЖУУРХАХ

Зориуд гаж буруу зан, байдал гаргах - Доржийн тэврэхэд Дулмаа ч төдий л их гажуурхсангүй. дэлгэрэнгүй...