БЭЭР IV
/ бичиг /

Уламжлалт бичгийн хэлэнд өгүүлэгдэхүүний тодотгогчоор хэрэглэгдэх онцлох сул үг - Тэр бээр өгүүлэх ану. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БЭЭР II

БЭЭР III