БЭРХ III
/ тоглоом /

Дөрвөн шагайгаар наадахад хонь, ямаа, морь, тэмээ буух монгол ардын уламжлалт оньсон наадгайн нэг төрөл: бэрх дэлгэрэнгүй... (дөрвөн бэрх хаях), бэрх хаях (хонь, ямаа, тэмээ, морь буулгах), дөрвөн бэрх (тэмээ, ямаа, хонь, морь дөрөв) - Дөрвөн бэрх хаяж, өдөржин тоглодог байв. Д.Цэдэв. Айргийн амт.

бэрх орхих дөрвөн бэрх хаях
бэрх хаях хонь, ямаа, тэмээ, морь буулгах
дөрвөн бэрх тэмээ, ямаа, хонь, морь дөрөв
Ижил үг:

БЭРХ I

БЭРХ II