БҮТЭЛГҮЙТЭХ

Бүтэлгүй болох - Германууд хоёр дахь удаагаа бүтэлгүйдээд буцав. ”Цог” сэтгүүл.

...бүтэлгүйтээд гэж засах

Зочин 2015-06-10 13:07:31