БҮРЭЭ I
/ хөгжим /

Үлээж дуугаргах хөгжмийн зэмсэг: гуулин бүрээ (гуулиар хийсэн бүрээ), дун бүрээ дэлгэрэнгүй...

гуулин бүрээ гуулиар хийсэн бүрээ
дун бүрээ дунгаар хийсэн хөгжмийн зэмсэг
монгол бүрээ

дунд нь мод, захад нь гууль тавьж хийсэн, зэс амсар бугалгатай урт бүрээ

мушгиа бүрээ махир хэлбэртэй үлээх хөгжим
үхэр бүрээ их бүрээ
эвэр бүрээ амьтны эврээр хийсэн бүрээ
ямаан бүрээ далайн нэг зүйл амьтны ясаар хийсэн, дотроо хөндий, гадна тал нь арзгар, үлээхэд орхирч нарийхан дуугардаг хөгжим
бүрээ татах бүрээ үлээх
бүрээний ам бурзан
бүрээний бурзан бүрээний аманд зуух хэсэг
бүрээний вандан бүрээний модон тавиур
бүрээний тавиур бүрээ тавих суурь
бүрээний шат бүрээ тавьсан өндөрлөг өөд өгсөх модон шат
бүрээ бишгүүр урт богино хэлбэр бүхий үлээвэр хөгжим
бүрээ бөмбөр үлээх, дэлдэх хөгжмийн зэмсэг
Ижил үг:

БҮРЭЭ II: