БҮРНАВАС
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг; өглөгт охин од.