БУГА II
/ тоглоом /

Хорин дөрвөн хүүгээр эсвэл нохойгоор хоёр бугыг хашиж наадах тоглоом: буга тавих (буга тоглоом нүүж дэлгэрэнгүй...

буга тавих буга тоглоом нүүж тоглох
ижил буга далан таван буудалтай, зургаан бугатай, дөчин найман хүүтэй монгол ардын хөлөгт тоглоом
Ижил үг:

БУГА I

БУГА III

БУГА IV: