андын нуруу
/ газар зүй /

дэлхийн хамгийн урт дэлгэрэнгүй...8000м өндөр. Мөн өндрөөрөө хоёрт орно. Өмнөд Америкийн баруун эрэг дагуу сунаж тогтсон. Ноён оргил нь Аконкагуа 6960м өндөр.