цөлийн аргамжин цэцэг
/ ургамал /

Ургамлын нийт урт 50-150 см, баг цэцгийн өнгө цайвар ягаан, дэлбээний гадагш эргэсэн ирмэгний өнгө мэдэгдэхүйц тод, дэлгэрэнгүй...