шарын бөө
/ шашин /

бөөгийн шашны ертөнцийг үзэх язгуур үзэл санаанаас урваж шарын шашны ертөнцийг үзэх үзлийг хүлээн зөвшөөрсөн бөө

XYI зуунд буддын шашныг төрийн шашин болгосноор бөө мөргөл шахагдан монголын хязгаар нутагт л үлдсэн ажээ. Бөөгийн язгуур шинжийг авч үлдсэнийг “харын бөө”, язгуур шинжээ алдаж буддын шашны зан үйл, номлолоос авсныг “шарын бөө” хэмээн нэрлэж заншжээ.

Ч.Буянбадрах "Монгол орны лавлах"

Зочин 2018-05-15 01:03:57