ханасан уур
/ физик /

нэмж дулаан авах чадваргүй болсон уур