соронзон хүч
/ физик /

төмрөөс тодорхой зайд соронзыг байрлуулахад төмөрт үйлчлэх хүч