наслалт өндөртэй улс

хүмүүс нь өндөр насалдаг улс, өндөр настан ихтэй улс