өөхөнд хучсан бөөр шиг
эрх танхи, дур зоргоороо гэсэн санаа

Чамайг бид өөхөнд хучсан бөөр шиг өсгөсөн. Д.Пүрэвдорж. Тарчилсан сүнс.

Зочин 2015-04-03 13:17:53