БӨӨН II
/ одон орон /

бөөн од (долоон одны долоо дахь одны нэр).

Ижил үг:

БӨӨН I

БӨӨН III