БООХОЙ
/ цээрлэсэн /

Чонын цээрлэсэн нэр; хээрийн амьтан: дэлт боохой (чоно), хээрийн боохой (чоно), дэлгэрэнгүй...

дэлт боохой

чоно

хээрийн боохой чоно
боохой хүртэх чононд идүүлэх
чоно боохой хээрийн араатан амьтан
борооны түрүү шороо, боохойн түрүү хэрээ муу хэрэг явдлын өмнө зөн совин мэдэгдэнэ гэсэн санаа