БООМТ

1. Далайн хөлөг онгоц зогсох, буудаллахад зориулсан далай тэнгисийн эрэгт тусгайлан бэлтгэсэн зогсоол бүхий суурин дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., далайн боомт (далайн эргийн зогсоол);


2. Зорчих, очих, явах замд тохиох саад тотгор - Бусдын буянаар боомт хийж болдоггүй. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн дэлгэрэнгүй... боомт болох (саад болох), боомт тавих (саад тавих), замын боомт (замын саад), боомт ам [хоршоо] (усан зогсоол, хил гааль зэрэгт орж гарах үүд) - Цэрэг хэзээ ч шулуун орж ирэхийг болзвоос болохгүй, боомт амны завсраар залгаагаар цагдан мануулбаас зохино. Замлин Сэнчиний намтар оршив., боомт хавцал [хоршоо] (саад хавцал) - Бид боомт хавцлыг бэхлэн сахисугай. Гурван улсын үлгэр., саад боомт [хоршоо] (түвэг бэрхшээл учруулах зүйл) - Зарим нь улаан цэрэг болж ийм тийм боомт саад давжээ. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., хаалт боомт [хоршоо] (а. Хаших, хориглох зүйл болон бэхлэлт; б. [шилжсэн] Хүний өөрийгөө барих, удирдах чадвар);
3. Хил нэвтрэх замын өртөө: хилийн боомт (хилийн гарц), боомт газар (гарц газар) - Гурвуул тэмээ унаж явсан тул дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Гурван хүү;

4. Бэхлэлт цайзын хаалга: боомт хаалга (халхавч хаалга);
5. Олон улсын нисэх онгоцны буудал, онгоц буудаллах зогсоол: агаарын замын боомт (онгоцны буудал).

далайн боомт далайн эргийн зогсоол
боомт болох саад болох
боомт тавих саад тавих
замын боомт замын саад
боомт ам (усан зогсоол, хил гааль зэрэгт орж гарах үүд
боомт хавцал саад хавцал
саад боомт түвэг бэрхшээл учруулах зүйл
хаалт боомт а. Хаших, хориглох зүйл болон бэхлэлт; б. [шилжсэн] Хүний өөрийгөө барих, удирдах чадвар
хилийн боомт хилийн гарц
боомт газар гарц газар
боомт хаалга халхавч хаалга
агаарын замын боомт

онгоцны буудал

Хиймэл нуур үүсгэх зорилгоор барьсан боомт.

Боомт гэдэг нь гадаргын усыг харимтлуулж хиймэл нуур, газар доорхи усыг хуримтлуулж усны нөөц бүхий сан байгуулахад ашиглагддаг барилга юм.

Зочин 2017-02-18 22:02:37