БОЙЖИХ

1. Өсөж торних, том болох: хүүхэд бойжих (хүүхэд өсөж том болох), бойжих хүмүүжих дэлгэрэнгүй...


2. Өөдлөх, дэвжиж дээшлэх.

хүүхэд бойжих хүүхэд өсөж өндийх
бойжих хүмүүжих өсөж том болох, хүн болж төлөвших
өсөх бойжих амьд бодисын өсөж том болох

царигтай

чадалтай

Зочин 2017-01-26 19:36:15


адилхан үйлтэй

адилхан зовлонтой,үйлийн үртэй

Зочин 2017-01-26 19:40:47