ТАНСУУР
/ нутгийн аялгуу /

цахар Гурил элдэх мод, ганжин.