МЭЭРЭН
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Гурван жингийн орцтой шилэн сав - Таныг явбал нэг мээрэн захъя. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Манжийн үед олгож байсан албан тушаал

Гаадай мээрэн, Жамба мээрэн гэх мэт

С. Будрагчаа2016-02-22 14:26:42