ЯСГҮЙ

1. Яс байхгүй: ясгүй мах (яснаас нь салгасан мах);


2. [шилжсэн] Хүний мөсгүй, ханилгаагүй, чанаргүй: ясгүй нөхөр (хүний мөсгүй, чанаргүй нөхөр).