ЯМАГТ

Үргэлж, байнга, хэзээд - Мөн л ядуу хоосон айл тул ямагт ан агнаж амьдарна. дэлгэрэнгүй... хэзээ ямагт [хоршоо] (үргэлжид), цаг ямагт [хоршоо] (цаг үргэлжид).

хэзээ ямагт үргэлжид
цаг ямагт цаг үргэлжид

дан ганц

Зочин 2016-05-31 22:09:25