БО
/ зурхай /

Сарны зурхайн хорин найман одны арван нэг дэх одны нэр.