ЭХЭР :

эхэр татах (амьсгаагаа дотогш нь хүчтэй авах), эхэр татан уйлах (амьсгалаа дотогш дэлгэрэнгүй...

хөрөнгө

эсэгийн эхэр, тарагийн хөрөнгө

Зочин 2015-05-17 12:38:24