ЭСЭГ
/ хуучирсан /

1. Айраг: эсэг уух (айраг уух);


2. Эсгэлэн амт бүхий ууш: эсэг ундаа (эсгэж боловсруулсан ундаа).