ШҮТЭЭН
/ шашин /

Тахих, бишрэх, сүслэн шүтэх юм: бурхан шүтээн [хоршоо] (хүний итгэл бишрэл бүхий зурмал, сийлмэл, дэлгэрэнгүй...

бурхан шүтээн хүний итгэл бишрэл бүхий зурмал, сийлмэл, цутгамал бурхдыг нэрлэх ерөнхий нэр ба дээд шүтээн
онгод шүтээн бөө буух үед биед нь орж ирэх, хий сүг гэгч тахих бишрэх юм
онгон шүтээн а. Тахин шүтэж буй эзэд, савдгийн сүг сүнс, тэдгээрийг дүрсэлсэн дүрс; б. [шилжсэн] Ариун нандин, эрхэм зүйл

дээдлэн шүтэх

өвөг дээдсээ дээдлэн шүтэх

Зочин 2019-09-16 16:02:29