БИЖ I
/ анагаах /

Нярайн суулга өвчин.

Ижил үг:

БИЖ II

БИЖ III