ШИРЭЭ II

Тэмээний эгц босоо бөх: ширээ бөхтэй тэмээ (эгц босоо бөхтэй тэмээ) - Ширээ бөхтэй хүрэн тайлгийг дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана.

Ижил үг:

ШИРЭЭ I

ширээ бөхтэй тэмээ гэж юу вэ

ширээ бөхтэй тэмээ гэж юу вэ

Зочин 2015-03-24 11:35:04