ШИЙДЭГДЭХ

Шийд гарах, тогтож шуудрах - Хэдхэн мөчийн дараа хэрэг явдал үлгэр домог мэт хачнаар шийдэгдэж эхлэв. дэлгэрэнгүй...