ШИЖИМ

1. Татах, чангаах, уях, бэхлэх зэрэгт зориулж бэлтгэсэн оосор: өөшний шижим (өөшний оосор), дэлгэрэнгүй... (хөгнийн оосор уяа), тугалын хүзүүвчний шижим (тугалын хүзүүвчний оосор), шижмийн морь (тэргэнд нэмэн хөллөсөн морь):


2. [шилжсэн] Зах сэжүүр - Талын дээгүүр нүүдэллэх үүлсийн шижмийг шүргэх шахан нүүдлийн шувууд жигүүр юугаа дэлгэн дэвж гангар гунгар дуугарсаар дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., шижмийг олох (хэрэг явдлын зах сэжүүрийг олох), сэжүүр шижим [хоршоо] (хэрэг явдлын зах сэжүүр), сэжүүр шижмийг мэдэх (юмны зах сэжүүрийг мэдэж авах).

өөшний шижим өөшний оосор
хөгнийн шижим хөгнийн оосор уяа
тугалын хүзүүвчний шижим тугалын хүзүүвчний оосор
шижмийн морь тэргэнд нэмэн хөллөсөн морь
шижмийг олох хэрэг явдлын зах сэжүүрийг олох
сэжүүр шижим хэрэг явдлын зах сэжүүр
сэжүүр шижмийг мэдэх юмны зах сэжүүрийг мэдэж авах

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

Зочин 2018-02-12 20:59:18