БИБЛИ

Христосын шашны эш номлолын зохиол.

Христос гэвэл Христын зөвхөн нэг хэсэг буюу Орост ихэнх сургааль нь байдаг урсгал өөрөөр хэлбэл католик шашин Тэгэхээр Христийн шашны судар ном гэвэл зохилтой

Зочин 2016-03-04 22:27:16