БАШИГ I
/ ургамал /

Мажтан овгийн, уулын хажуу, гол горхины хөвөөгөөр ургадаг нэг наст ургамал, иш нь дөрвөн ирмэгтэй, шулуун ургана, навч дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАШИГ II