ШАВДАЛ I
/ хуучирсан /

Тоглоомд хожигдсон хүнд өгдөг нэг зүйл торгууль: шавдал авах (тоглоомд хожигдсон хүний гарын нүцгэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАВДАЛ II