ЧОН

Цайвар улаан буюу нал эрдэнэ мэт өнгөтэй нэг зүйл чулуу; улаан мана; монгол ардын туульсад чон хүрэн зээрд морь гэж дэлгэрэнгүй...

чон зээрд цусан хүрэн зээрд зүсмийн морь
чон шигтгээ улаан манан шигтгээ

Чүн хэмээх төвөд үг. Улаан хүрэн эрдэнийн чулуу. Монголчууд чун гэж хэлэх нь бий. Эрийн сайн Ханхарангуйн морийг эрдэнийн сайн чон хүрэн морь гэдэг.

Зочин 2015-05-06 11:00:48