ЧИХРЭЛТ
/ домог /

Үлгэр домогт гардаг цөлбөх дээрэмдэх амьтан.