ЧИМХ

Хоёр хуруугаар хавчсан хэмжээ; маш бага: чимх давс (а. Чимх хэмжээтэй давс; б. Маш бага давс), дэлгэрэнгүй...

чимх давс а. Чимх хэмжээтэй давс; б. Маш бага давс
чимх гурил а. Чимх хэмжээтэй гурил; б. Маш бага гурил
атга чимх а. Атгад багтах хэмжээ, хоёр хуруугаар хавчсан хэмжээ; б. [шилжсэн] Өчүүхэн бага
үмх чимх өчүүхэн бага

чимх нойр - бага зэрэг унтах, нүдний хор гаргах

Чимх нойр аваатахя

Зочин 2015-05-15 08:53:23