БАХАР I

1. Алт мөнгөн утас;


2. Түрхмэл алт.

Ижил үг:

БАХАР II