ЧАМАЙ :

арай чамай (дөнгөн данган, арай хийж), чуу чамай [хоршоо] (арай гэж, дөнгөн данган) - Алба мэт чүү чамай гэж дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.

чамайгдаа

за чамайгдаа тэгж л байна

Зочин 2017-01-19 19:48:18