ЦЭЭЛХИЙХ I

Цээл болох, цэлс хийх.

Ижил үг:

ЦЭЭЛХИЙХ II