ЦЭРЭГШИХ

Цэргийн эрдэмд сурч дадлагажих, мэргэших.