ЦЭНГЭЛТ II:
/ ургамал /

цэнгэлт цэцэг (харавтар улаан өнгийн цэцэгтэй, намар өвлийн хяруунд өнгө нь үл гутах нэг зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦЭНГЭЛТ I